Kontakt

Internetový obchod www.sperky.sk prevádzkuje spoločnosť TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o. (TGI, s.r.o.)

Sídlo a fakturačná adresa:

TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok
 
 mobil: +421 905 633 777
 
 
 
IČO: 31648835
IČ DPH: SK2020515629
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
č.ú.: SK75 7500 0000 0040 0866 3958
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.357/P

 

Korešpondenčná adresa:

TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o.
Tatranské námestie 4914/8
058 01 Poprad

 

Mobil: +421 905 633 777

Web: www.tgi.sk, www.sperky.sk

 

 

 

Späť do obchodu